Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 17.12.2021

Tilknytning av forbruk og produksjon

Tilknytning av forbruk og produksjon til kraftnettet er regulert av ulike regelverk og forvaltningspraksis hos NVE og RME. Her finner du en oversikt over regelverk som er relevant for noen utvalgte typer tilknytninger.