Publisert 19.04.2023

Ingen utbetaling av Statnetts flaskehalsinntekter i andre kvartal

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vedtar at Statnett SF ikke skal utbetale flaskehalsinntekter til underliggende nettselskaper i andre kvartal 2023. Dette er fordi flaskehalsinntektene som ble utbetalt for første kvartal også dekker de høye kraftprisene i andre kvartal.

Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter trådte i kraft 1. november 2022. Formålet med forskriften er omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett SF til regionale og lokale nettselskaper for å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser. Hvert kvartal skal Statnett rapportere hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig til utbetaling, og RME skal beregne hvordan de skal fordeles underliggende selskaper. De fordeles etter selskapenes beregnede nettapskostnader, men ordningen skal ikke dekke kraftpriser under 35 øre/kWh.

Statnett SF har rapportert at 800 millioner kroner er tilgjengelig til ordningen for andre kvartal 2023. RME har beregnet at flaskehalsinntektene som ble utbetalt for første kvartal, dekker tapskostnadene over 35 øre/kWh for andre kvartal, også. For første kvartal vedtok vi at Statnett skulle betale til sammen 2,3 milliarder kroner til underliggende nettselskaper i alle prisområder. Beregningene var basert på terminpriser for første kvartal. Disse lå en del høyere enn det de faktiske prisene ble, og derfor dekker flaskehalsinntektene for første kvartal også de høye nettapskostnadene i andre kvartal.

Les mer om ordningen her: RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no).

Les mer om vedtaket fra januar her: 2,3 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til underliggende nettselskaper første kvartal 2023 - NVE

Fakta om flaskehalsinntekter

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder, og de tilfaller Statnett. De aktuelle flaksehalsinntektene som kan videreføres til underliggende nettselskaper kommer fra prisforskjellene mellom prisområdene i Norge og mellomandsforbindelsen til Storbritannia.

Historisk har slike flaskehalsinntektene redusert Statnett sin nettleie, og dermed kommet alle nettkunder til gode. I 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de overgikk Statnett sin tillatte inntekt for hele året, og det ble derfor besluttet å utbetale disse til underliggende nettselskaper slik at de kommer nettkundene til gode raskere. Utbetalingen har ingen økonomiske konsekvenser for noen av nettselskapene, de videreføres rett til kundene i form av at de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien.

 

 

 

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen

Tlf: 410 47 147

Seniorrådgiver Hilde Marit Kvile

Tlf: 416 49 445