Publisert 09.01.2023

2,3 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til underliggende nettselskaper første kvartal 2023

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har beregnet hvilke beløper nettselskapene kan fakturere Statnett for omfordeling av ekstraordinære flaskehalsinntekter for første kvartal 2023.

- Statnett skal utbetale flaskehalsinntekter til alle de underliggende nettselskapene i første kvartal 2023 på grunn av høyere kraftpriser enn normalt, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen. - Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien, sier Amundsveen.

Ordningen dekker nettapskostnader over 35 øre per kWh

RME vedtar beløp til utbetaling per selskap som vil dekke nettapskostnader knyttet til kraftpriser over 35 øre per kWh for alle nettselskapene i underliggende nett i hele landet.

RME har fastsatt beløpene ved å beregne en kraftpris per nettselskap basert på terminpriser for kvartalet. Kraftprisen per selskap tar høyde for at enkelte nettselskap opererer i flere prisområder. Prisen benyttes til å beregne hvert selskaps nettapskostnader for første kvartal 2023. Gitt tilgjengelige flaskehalsinntekter fra Statnett, har vi identifisert en terskelpris slik at flaskehalsinntektene dekker alle nettapskostnader over terskelprisen.

Ordningen med omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter

Olje- og energidepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift for å omfordele Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter slik at de raskest mulig kommer nettkundene til gode. Ordningen skal bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Ordningen kan også bedre likviditetssituasjonen for noen av nettselskapene. Forskriften varer ut 2023.

Detaljene rundt ordningen er beskrevet i RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter (nve.no).

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen

Tlf: 410 47 147

Seniorrådgiver Hilde Marit Kvile

Tlf: 416 49 445