Publisert 21.08.2020

Færre byttet strømleverandør 2. kvartal 2020

Lave strømpriser kan være noe av forklaringen på nedgangen i antall bytter.

Det var 121 000 leverandørskifter i husholdningene i 2. kvartal 2020, en nedgang på 23 prosent fra 2. kvartal 2019. Markedsandelen for den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder gikk ned med 1 prosentpoeng, mens antall husholdningskunder på leveringsplikt ble redusert med 15 prosent.   

Blant næringskunder ble det foretatt 11 200 bytter i 2. kvartal 2020, en nedgang på 37 prosent fra samme kvartal året før

- Nedgangen i sluttbrukerprisene siden 2019, som omtalt i NVEs kraftsituasjon for andre kvartal 2020, kan bidra til å forklare den lave bytteaktiviteten så langt i 2020, sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Et effektivt strømmarked til beste for strømkundene

- Statistikken er et viktig virkemiddel for å følge med på utviklingen i sluttbrukermarkedet for strøm. RME er opptatt av å bidra til at markedet fungerer godt og at konkurransen er effektiv, slik at strømkundene ikke betaler mer enn nødvendig for strømmen, sier Ove Flataker.

RME vurderer hvordan statistikken kan videreutvikles, blant annet med utgangspunkt i tilgang til data fra Elhub. En utredning av behov for endringer i regulering og andre aktuelle tiltak for et mer velfungerende sluttbrukermarked er også satt i gang.

Avtagende markedsandeler i husholdningsmarkedet

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 hadde den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder en markedsandel på 69 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 1 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019. Statistikken fra Elhub viser en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og lavere priser i sluttbrukermarkedet.

Lavest markedsandeler i Sørøst-Norge

RME beregner gjennomsnittlig markedsandel i nettområdene per prisområde. Lavest gjennomsnittlig markedsandel for den største strømleverandøren har nettområdene i Sørøst-Norge (NO1), med en gjennomsnittlig markedsandel på 56 prosent av husholdningskundene for 2. kvartal 2020.

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet har nettområdene i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 77 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 70-71 prosent.

Nedgang i andel kunder på leveringsplikt

Ved utgangen av 2. kvartal 2020, var det 61 000 husholdningskunder på leveringsplikt. Dette utgjør 2,3 prosent av antall kunder og 1,8 prosent av forbruket. Av det totale antallet av husholdningskunder på leveringsplikt, hadde 43 000 vært på leveringsplikt i mer enn 6 måneder, mens 23 000 hadde vært på ordningen mer enn 1 år. 

Siden 2. kvartal 2019 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringsplikt på 15 prosent, mens antallet på leveringsplikt i mer enn 6 måneder er redusert med 21 prosent.  Over tid er det positivt med en reduksjon i antall kunder på leveringsplikt. Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt.

Kontaktpersoner

Fungerende seksjonssjef Siri Steinnes
tlf. 99 79 89 85

Seniorrådgiver Sigrid Hendriks Moe
tlf. 48 18 40 18

Markedsandeler i sluttbrukermarkedet

Markedsandeler sier noe om hvor stor andel av kunder og forbruk strømleverandører har innenfor ulike deler av sluttbrukermarkedet. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) beregner et nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene for den største aktøren innenfor hvert enkelt nettområde i Norge.

Husholdningskunder på leveringsplikt

Kunder som ikke har valgt strømleverandør er på leveringsplikt hos nettselskapet. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen.

Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyrere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør.

Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.