Publisert 02.11.2022 , sist oppdatert 04.11.2022

5,9 milliarder av Statnetts flaskehalsinntekter utbetales til nettselskap i områder med høye kraftpriser

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå beregnet hvilke beløp nettselskapene kan fakturere Statnett, for omfordeling av ekstraordinære flaskehalsinntekter i 2022.

- Utbetalingen vil bidra til at nettkunder i områder med høye kraftpriser ikke opplever høyere nettleie som følge av høye nettapskostnader. Samtidig vil utbetalingene bedre likviditetssituasjonen til flere selskaper, sier direktør for RME, Tore Langset.

Varer ut 2023
7. oktober sendte RME et forslag til midlertidig forskrift til Olje- og energidepartementet for å omfordele Statnetts ekstraordinære flaskehalsinntekter slik at de raskest mulig kommer nettkundene til gode. Forskriften har nå trådt i kraft og skal vare ut 2023. RME har beregnet et beløp per nettselskap som de kan fakturere Statnett for 2022.

Ved utgangen av 2022 vil RME gjøre nye beregninger for hva som kan utbetales over perioden januar til mars 2023.

Dekker nettapskostnader over 35 øre per kWh
Ved å bruke kraftpriser hittil i år og terminpriser for resten av året, har RME beregnet en kraftpris per nettselskap. Den tar høyde for at enkelte nettselskap opererer i flere prisområder.

Kraftprisen per nettselskap brukes til å beregne hvert selskaps nettapskostnader for 2022. Nettapskostnader knyttet til kraftpriser over 35 øre per kWh utgjør beløpet for utbetaling.

Detaljene rundt ordningen er beskrevet i RME Rapport 5/2022: Forslag til midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter.

Kontakt

Roar Amundsveen, roam@nve.no

pressekontakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Oppdatering 4. november

Det er gjort en korreksjon av nettapsvolumet for Rollag Elektrisitetsverk AS og Etna Nett AS. Endringene har påvirket fakturerbart beløp for disse selskapene. Vedlegg 2 er oppdatert med riktige beløp.