Publisert 11.06.2019 , sist oppdatert 25.08.2022

Høring av forslag til endring i forskrift om elsertifikater § 19a, om teknisk justering av elsertifikatkvoten (avsluttet)

For å sikre at Norge møter sin finansieringsforpliktelse iht. avtale om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige, foreslår NVE en teknisk justering av elsertifikatkvoten.

Forslaget innebærer at elsertifikatkvoten for 2020 justeres ned fra 18,9 % til 18,6 %, samt en oppjustering av elsertifikatkvoten for årene 2024, 2025, 2026 og 2027.

NVE har også utarbeidet notatet Utregning av og grunnlag for teknisk justering av kvotekurven. I notatet gir vi mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for justering av elsertifikatkvoten.

 

Innspill kan sendes til NVE per e-post til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201905951.

Frist for å komme med høringsinnspill er 27. august 2019.

Kontaktpersoner

Anton Eliston, tlf.nr. 22959881

Frida Hugaas Aulie, tlf.nr. 22959866