Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.11.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Bransjeseminar - Kartlegging av skredfare i bratt terreng 19. mars 2020

NVE inviterer til nytt bransjeseminar for skred i bratt terreng den 19.mars 2020. Hovedfokuset for årets seminar vil være den nye veilederen Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak (bransjestandard). Målet er å kunne bruke denne dagen som et høringsseminar. Veilederen vil bli gjort tilgjengelig i forkant av seminaret. Det er ønskelig at deltakerne sender inn innspill på den nye veilederen til NVE i forkant av bransjeseminaret. Innspill som blir sendt til NVE på forhånd vil vi i stor grad prøve å svare ut denne dagen, men det vil også være mulig å komme med innspill både under og etter seminaret.

Agenda:

08:30 - 09:00 - Registrering 

09:00 - Oppstart seminar

  • Velkommen
  • Orienteringssaker fra NVE

09:45 InSAR Norge - en introduksjon (NGU)

10:15 Pause

10:30 Introduksjon til ny veileder

11.30 Lunsj

12:30 Fortsetter introduksjon til ny veileder

  • Flomskred
  • Jordskred
  • Sørpeskred

13:30 Pause

13:45 Fortsetter introduksjon til ny veileder

  • Steinsprang
  • Steinskred
  • Snøskred

14:30 Åpent bord

  • Åpning for generelle innspill og diskusjoner

15:00 Dagen ferdig

 

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Park Inn by Radisson Oslo Airport
Dato:
19. MARS 2020
Frist:
14.02.2020