Kontakt oss - NVE

Du kan kontakte NVE på e-post, brev, skjema eller telefon. Alle henvendelser behandles etter samme prosedyrer, og legges inn fortløpende i postjournalen. Henvender du deg i en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer. Postjournalen er offentlig tilgjengelig for alle, og navnet ditt vil bli synlig der når du sender e-post eller brev til oss.

Vi tar imot saklige, kritiske innspill. Hets, sjikane og trusler mot NVE-ansatte tolereres ikke. Henvendelser som inneholder hets, sjikane eller grove trusler mot ansatte i NVE, vil bli politianmeldt.

Sentralbord

(+47) 22 95 95 95
08:00 - 15:00 (15.05 - 14.09)
08:00 - 15:45 (15.09 - 14.05)

22 95 90 00 (fax)

Kontaktinformasjon til varslingstjenestene.

Kontaktinformasjon for regionkontorene.

Kontaktinformasjon for alle ansatte i NVE.

NVEs beredskapstelefon

909 92 231
Døgntilgjengelig

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet.

Pressetelefon

489 97 667 (ikke sms)

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Post, besøk og varelevering:

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Elektronisk faktura til NVE

 

 

 

Telefonnummer til flomvarslingen, jordskred- og snøskred-varslingen er beregnet for spørsmål om utstedte varsler og prognose for flom- og skredfare.

Flomvarsling

404 36 000 (ikke sms)
08:00-21:00 alle dager

Jordskredvarsling

400 28 777 (ikke sms)
08:00-21:00 alle dager

Snøskredvarsling

488 80 100 (ikke sms)
07:00-20:00 alle dager

Fjellskredovervåking

474 55 454 (ikke sms)

Regionkontor

Region Nord (RN):

(+47) 22 95 95 95

Kongens gate 52-54 Capitolgården,
8514 Narvik

Region Midt-Norge (RM):

(+47) 22 95 95 95

Abels gate 9
7030 Trondheim

 

Varemottak:
Professor Brochs gate 20
7030 Trondheim

Region Vest (RV):

(+47) 22 95 95 95

Naustdalsvegen 1 b
6800 Førde

Region Øst (RØ):

(+47) 22 95 95 95

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar

Region Sør (RS):

(+47) 22 95 95 95

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg

Decorative map

Map location pin Kart

Finn adresser og region-inndelinger for NVE i kart

Kontorer og regionsgrenser i NVE