Sentralbord: 09575 (innenlands)

+47 22 95 95 95 (fra utlandet)
Telefax: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no

NVEs beredskapstelefon

Døgntilgjengelig: 22 95 93 60 / 909 92 231 

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen, samt for å melde fra til NVE om alvorlige flom- og skredhendelser.

Pressetelefon

489 97 667 (ikke sms)

Telefonnummer  til flomvarslingen, jordskred- og snøskred-varslingen er beregnet for spørsmål om utstedte varsler og prognose for flom- og skredfare.

Flomvarsling

08.00-21.00 alle dager: 404 36 000 (ikke sms)

Epost: flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling

08:00 - 21.00 alle dager: 400 28 777 (ikke sms)

Epost: jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarsling

07:00 - 20.00 alle dager: 488 80 100 (ikke sms)

Epost: snoskredvarsling@nve.no

Postadresse hovedkontor:

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Besøksadresse og varelevering:

Middelthuns gate 29
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA
Bankkonto: 7694 05 08971

Region Nord (RN):

Kongensgate 14-18
8514 Narvik
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 96 01
E-post: rn@nve.no

Region Midt-Norge (RM):

Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 99 01
E-post: rm@nve.no

Region Vest (RV):

Naustdalsvn. 1b
Postboks 53,
6801 Førde
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 95 01
E-post: rv@nve.no

Region Sør (RS):

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 97 41
E-post: rs@nve.no

Region Øst (RØ):

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar
Telefon: 09575
Telefax: 22 95 96 71
E-post: ro@nve.no