Publisert 14.06.2021 , sist oppdatert 11.06.2024

Kontakt

Du kan kontakte oss på e-post, brev, skjema eller telefon. Alle henvendelser behandles etter samme prosedyre og legges fortløpende inn i postjournalen.
Postjournalen er offentlig tilgjengelig for alle, og navnet ditt vil bli synlig der når du sender e-post eller brev til oss. Oppgi saksnummer om du henvender deg i en spesifikk sak.

 

Varslingstjenestene

Flomvarsling

40 43 60 00 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling

40 02 87 77 (ikke sms)
08.00–21.00 alle dager
jordskredvarsling@nve.no

Snøskredvarsling

48 88 01 00 (ikke sms)
07.00–20.00 alle dager
snoskredvarsling@nve.no

Geovakt fjellskred 

474 55 454, døgnbemannet (ikke sms)
geosvf@nve.no 

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.  Du varsle beredskapstelefonen dersom det er behov for råd og bistand fra NVE ved alvorlige flom- og skredhendelser. Kontakt politi og aktuell kommune før du varsler NVE. 

(+47) 90 99 22 31 (ikke sms)

Regionkontor

Region Nord (RN)

Kongens gate 52-54 Capitolgården,
8514 Narvik

Region Øst (RØ)

Vangsveien 73
Postboks 4223,
2307 Hamar

Region Sør (SØ)

Anton Jenssens gate 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg

Region Midt-Norge (RM)

Abels gate 9
7030 Trondheim

Varemottak:
Professor Brochs gate 20
7030 Trondheim

Region Vest (RV)

Naustdalsvegen 1b
6800 Førde

 

 

Hovedkontoret

Post, besøk og varelevering

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Middelthuns gate 29,
0368 Oslo

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Fakturaadresse

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Elektronisk faktura til NVE

 

Sentralbord

(+47) 22 95 95 95
09.00 –10.30
11.30 - 14.00 
Fax: 22 95 90 00
nve@nve.no

Pressetelefon

(+47) 48 99 76 67 (ikke sms)
pressevakt@nve.no

 

 

Vi tar imot saklige, kritiske innspill.  Hets, sjikane eller grove trusler mot ansatte i NVE vil bli politianmeldt.