Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 18.06.2021

Hydrogenproduksjon fra vannkraft kan være lønnsomt

Med riktige forutsetninger kan hydrogenproduksjon fra vannkraft være lønnsomt. Det viser ny studie utført av SINTEF på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga.

NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og Bordalen kraftverk i Rullestad i Hordaland. De tre kraftverkene har konsesjon, men er ikke bygget. Kraftverkene vil kunne gi en betydelig mengde kraft. Høye kostnader for nettilkobling gjør at det er lite sannsynlig at de vil bli bygget med tradisjonell nettilkobling.

Studien viser at kostnadene ved å ta i bruk den uregulerte kraftproduksjonen i Rullestad gjør det krevende å få en lønnsom investering i elektrolysør for hydrogenproduksjon. Likevel er plasseringen gunstig ved at hydrogenet kan utnyttes i veitransport (E134), mulighet for utskiping og regional utnyttelse av hydrogen, samt utnyttelse av restproduktet oksygen i lokalt settefiskanlegg. Hovedkonklusjonen fra studien er at hydrogenproduksjon i Rullestad, under gitte forutsetninger og en riktig tilpasset forretningsmodell, kan være lønnsom og basert på fornybar energi.

 

Rapport: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk

 

Link til tidligere rapporter i FoU-prosjektet:

Les NVE-rapport 72-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 1: Casestudie Rotnes Bruk

Les NVE-rapport 73-2017: Hydrogenproduksjon ved småkraftverk Delprosjekt 2: Flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Øystein Grundt
tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Prosjektleder Erlend Støle Hansen
tlf.: 22 95 98 26

Småkraftforeninga: Knut Olav Tveit
tlf.: 414 76 390