NVE bistår med skredfaglig ekspertise i Tamokdalen - NVE

NVE bistår politi og redningsledelse etter snøskredet som gikk i Tamokdalen i Indre Troms onsdag den 2. januar.

Utsikt mot Blåbærtind Foto: NVE

Vi bidrar med vurderinger av skredfare, og gir råd om hvordan søk- og redningsoperasjoner kan gjennomføres.

Forholdene er utfordrende og skredfarevurderinger er avgjørende for å gjennomføre operasjonene på en sikker og rask måte.

Skredfaren og værforholdene har gjort at søk i selve skredområdet først ble mulig i dag fredag.