Publisert 06.02.2020

Daglig snøskredvarsling for nytt område i Finnmark

Fra torsdag 6. februar vil varslingsregionen «Finnmarkskysten» få daglig oppdaterte snøskredvarsler på Varsom.no. Regionen dekker kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Frem til nå har regionen «Finnmarkskysten» vært en såkalt B-region hvor det sendes ut snøskredvarsler kun ved stor (faregrad 4) eller meget stor (faregrad 5) snøskredfare. Når Finnmarkskysten oppgraderes til en A-region, vil det sendes ut varsler på alle faregrader slik som for de 22 andre regionene vi har daglig varsling for. Det vil gi bedre og mer presis varsling for regionen.

-          Vi jobber for å trygge samfunnet. Med de skredutfordringene Finnmark har, så er det godt å få på plass daglig varsling i større deler av Finnmark, sier Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE.

Snøskred utløst vha. gassklokke fra helikopter i fjellsiden over E69 Magerøya, rett vest for Honningsvåg.
Foto: Trond Jøran Nilsen, Statens vegvesen

Lokale observatører

Flere ganger denne sesongen har vi varslet stor snøskredfare, men varslene har vært basert på et enklere datagrunnlag. Når NVE nå innfører daglig varsling for regionen, vil snøskredvarslingen samtidig få et bedre grunnlag for å vurdere skredfaren.

-          Nå har vi fått i gang kvalifiserte observatører i regionen som regelmessig vil sende inn observasjoner til oss sier Rune Engeset, leder av snøskredvarslingen og seksjonssjef i NVE.

Både observasjoner fra kursete observatører, informasjon fra værstasjoner i regionen og gode meteorologiske prognoser fra Meteorologisk Institutt er nødvendig for å kunne utarbeide mer presise varsler.

Mange utsatte veier

Veinettet i regionen er utsatt for både små og store skred, og med daglig oppdaterte snøskredvarsler vil vi lokale aktører få mer informasjon om faren for naturlig utløste skred.

-          Daglige snøskredvarsler vil gi støtte til mange vanskelige vurderinger. Flere veger  er utsatt for snøskred i denne delen av Finnmark, og selv små skred kan nå veg sier Tore Humstad i Statens vegvesen.

Fra 6. februar kl 16:00 vil regionen få daglig oppdaterte snøskredvarsler uansett faregrad og skredproblem.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Rune V. Engeset (NVE): tlf 99038868

Regionssjef Knut Aune Hoseth (NVE Region Nord): tlf 97165337