Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.07.2021 , sist oppdatert 28.09.2021

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet i 2022

NVE har mottatt seks henvendelser om støtte til søknader til Forskningsrådets utlysning innenfor ENERGIX. Vi takker for alle henvendelsene

Disse søknadene er vurdert som gode og relevante, men dessverre har ikke NVE kapasitet til å følge opp prosjektene på nåværende tidspunkt. Vi ønsker dere velkommen tilbake med neste anledning.

 

Kontakt