Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.07.2021 , sist oppdatert 06.07.2021

Støtte fra NVE til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet i 2022

I forbindelse med Forskningsrådets utlysninger mottar NVE mange henvendelser fra eksterne FoU-miljøer om å støtte deres søknader til nye prosjekter. Frist for å be om slik støtte er satt i år til 1. september 2021 (gjelder kun henvendelser om støtte til søknader til Forskningsrådet).  

For å tydeliggjøre hvilke prosjekter NVE ønsker å støtte i 2022, har vi valgt ut prioriterte områder med underliggende problemstillinger. De fem prioriterte områdene er:

  • Fremtidens energisystem
  • IKT sikkerhet
  • Proaktiv digital beredskap
  • Miljøvirkninger av energianlegg
  • Sikker drift av kraftforsyningsanlegg

Her kan du lese mer om problemstillinger vi ønsker svar på.

Henvendelser om støtte skal sendes via dette skjemaet innen 1. september 2021. NVE vil ikke behandle henvendelser mottatt etter fristens utløp.  

NVE vil behandle og besvare alle henvendelser mottatt innen fristen. Informasjon om hvilke prosjekter vi har valgt å støtte vil bli lagt ut på våre nettsider innen 1. oktober 2021.

NVE er underlagt offentlighetsloven.

Kontakt