Publisert 23.05.2023

Solkraftdata presentert i ny interaktiv løsning

Solkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. I 2022 doblet den nettilknyttede kapasiteten seg fra rundt 150 til 300 MW. Tall fra de første månedene av 2023 viser at installasjonstakten fremdeles øker.

Solceller på taket hos NTNU. Foto Erik Due

- Vi har utviklet et nytt interaktivt verktøy som viser utviklingen i norsk solkraft, der du selv velger hvilke data du vil se på. Vi vil oppdatere dataene jevnlig framover, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby. Hun legger til at NVE har ambisjoner om å videreutvikle verktøyet ut fra tilbakemeldinger fra brukerne.

Tallgrunnlaget er delt opp på kommune- og fylkesnivå, og inkluderer historikk tilbake til 2015. Du kan også sortere mellom anlegg på boliger og på ulike næringsbygg i hvert fylke.

Her kan du se oversikten over solkraft i Norge

Stor vekst i takmontert solkraft

Så langt i år er det installert 70 MW ny solkraft i Norge. - Det er nærliggende å anta at økte strømpriser har bidratt til økning i installert solkraft i alle sektorer, sier Østenby. 

NVE estimer middelproduksjonen fra solkraft

NVE har laget produksjonsprofiler for solkraft i hver kommune basert på historiske værdata fra 1991 til 2022. Produksjonsprofilene gir en forenklet representasjon av produksjonen fra solcelleanleggene i norske kommuner i et gjennomsnittlig værår. Produksjonsprofilene beskriver middelproduksjon, og ikke historisk produksjon. Energiproduksjonen i verktøyet er beregnet ut fra disse profilene.

Varierende kvalitet på dataene

Den installerte effekten, eller produksjonskapasiteten til norsk solkraft, viser hva som er registrert i dataplattformen Elhub. Det er nettselskapene som registrerer denne informasjonen om solcelleanlegg i sine nettområder.

I dag er det ikke krav om å rapportere inn produksjonskapasitet. Det betyr at kvaliteten på dataen i Elhub vil variere. Det er mulig at tallene presentert i verktøyet ikke omfatter all solkraft som faktisk er installert, men gir en god indikasjon på utviklingen. Vi jobber kontinuerlig med bedring av verktøyet.

Frittstående anlegg fjernes fra statistikken

Frem til 2022 var tallgrunnlaget for den installerte effekten i norske solcelleanlegg basert på flere kilder. Blant annet har markedsundersøkelser gjennomført av Multiconsult vært sentrale for å estimere den installerte kapasiteten i tidligere år. I tillegg har vi brukt statistikk på import av solceller fra SSB og i senere tid også data fra Elhub.

Fra 2023 går NVE over til å kun å basere solkraftstatistikken på data fra Elhub. Det betyr at anlegg som ikke er knyttet til strømnettet ikke er inkludert i datagrunnlaget, ettersom disse ikke er registrert i Elhub. Statistikken for installert effekt over tid vil da skille seg fra det vi har publisert tidligere, der frittstående anlegg har vært inkludert.

 

Kontaktperson

Mikal-André Tvedt, Avdelingsingeniør
epost: miat@nve.no
mobil: 46 46 58 41