Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.11.2022

Lav magasinfylling, lite produksjon og høye kraftpriser i sørlige Norge

Lav magasinfylling og sparevilje blant produsentene bidro til lite produksjon og nettoimport til sørlige Norge i tredje kvartal. Fortsatt høye kraftpriser på kontinentet gav høye kraftpriser også i dette kvartalet.  

Foto: Catchlight/NVE.

Lav kraftproduksjon og økt magasinfylling i sør 

Kraftproduksjonen samlet for sørlige Norge (NO1, NO2, NO5) var lavere enn tilsvarende periode de siste ti årene. Det var spesielt lav kraftproduksjon i Sørvest-Norge (NO2), hvor produksjonen nesten ble halvert fra i fjor. Lite kraftproduksjon og nedbør ga økt magasinfyllingen i sørlige Norge.  

–  Nedbør er hovedårsaken til økt fyllingsgrad, men også sparevillighet hos norske kraftprodusenter er viktig for at denne nedbøren faktisk forble i vannmagasinene, sier direktør Inga Nordberg. 

I juni innførte NVE en midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft i sørlige Norge. Den viser lav kraftproduksjon for vannkraftverk som kan spare vann til vinteren.  

–   Lav kraftproduksjonen fra vannkraftverk som kan lagre vann til vinteren er positivt for forsyningssikkerheten. Dette betyr at vi har mer vann til kraftproduksjon hvis vi skulle få en kald og lang vinterperiode, påpeker Nordberg. 

Nettoimport til sørlige Norge 

I tredje kvartal ble omtrent 7 prosent av forbruket i sør forsynt av importert kraft fra både Midt-Norge og våre naboland.  

– I en situasjon hvor sørlige Norge har lav magasinfylling er det positivt med nettoimport. Når deler av forbruk dekkes av import bidrar det til at magasinfyllingen ikke svekkes, understreker Nordberg. 

Selv om magasinfyllingen i sørlige Norge har økt gjennom kvartalet, er det fortsatt svært ulik fyllingsgrad mellom nord og sør. I Nord-Norge var magasinfyllingen i flere uker over historisk maksimum i tredje kvartal. Denne forskjellen gjenspeiles i kraftprisene. 

Høye kraftpriser og økte strømkostnader i sør 

– Kraftprisen i sør har vært svært høy. Lav magasinfylling og høye kraftpriser på kontinentet er viktige årsaker til det høye prisnivået, forteller Nordberg 

Vedvarende høye kostnader for gass og kull har holdt prisene i Europa på et høyt nivå. Europa er fortsatt avhengig av disse fossile energikilder for å dekke kraftetterspørselen. Gjennom 2022 har man sett en kraftig økning i gassprisen, som skyldes mindre tilgang på gass i det europeiske markedet. 

De høye kraftprisene i sør førte til økte kostnader for strømavtaler i husholdningsmarkedet. Kompensasjonsordningen for husholdningskunder bidro til å dempe kostnadstrykket for husholdningene. 

–  For en typisk husholdning på Østlandet med spotpriskontrakt ble den totale strømkostnaden for tredje kvartal 2022 på omtrent 5 600 kroner, inkludert fradrag ved midlertidig kompensasjonsordning. Sammenlignet med samme kvartal 2021 er dette en økning på tre prosent. Uten kompensasjonsordning ville den totale strømkostnaden vært 13 300 kroner, forteller Nordberg. 

Kraftsituasjonen framover 

–  Det er kommet bra med nedbør hittil i fjerde kvartal. Vi ser at det fortsatt er sparevillighet hos produsentene. Dette er positivt for forsyningssikkerheten for vinteren, forteller Nordberg. 

En kombinasjon av fulle gasslagre og mildt vær har gitt et fall i gassprisene. Lavere gasspriser gir generelt lavere kraftpriser i Europa. I tillegg har det vært perioder med mye vindkraftproduksjon som bidrar til lavere kraftpriser. 

– Selv om gassprisen har falt mye den siste tiden er nivået fortsatt mye høyere enn normalt. Så lenge prisen på gass og andre brensler forblir høy, kan vi forvente at de strømprisene i sørlige Norge vil ligge på et høyt nivå også framover, påpeker Nordberg. 

Det nærmer seg perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild vinter. Det kan også bli en tørr og kald vinter, og situasjon i Europa forblir urolig. NVE mener fortsatt det er lav risiko for rasjonering kommende vår, men den urolige situasjon i Europa kan gjøre at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren. 

Kontakt

Fagansvarlig:
Overingeniør Lars Eirik Eilifsen

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen Inga Nordberg