Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 09.11.2021

Hvordan bestille en utredning av fare for flom?

Veileder på høring

Veileder for utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak har akkurat vært ute på høring. Veilederen er dermed i sluttfasen og vil etter hvert bli publisert. 

  • Denne veilederen skal beskrive hvordan flomfare kan vurderes og utredes, for å dokumentere om et område eller en tomt tilfredsstiller kravene til sikkerhet mo flom i plan- og bygningsloven, og teknisk forskrift (TEK17).
  • Veilederen vil både beskrive hvordan en kan gå fram for å bestille en flomfareutredning, men også gi veiledning i hvordan en flomfareutredning bør gjennomføres.