Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 09.01.2023

Hvordan bestille en utredning av fare for flom?

I del 2 av NVE veileder nr. 3/2022 Sikkerhet mot flom. Utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å vurdere om du har behov for å utrede flomfaren, og hva du må vurdere når du skal bestille en utredning.

Når må flomfaren utredes?

Du kan selv vurdere om tiltaket ditt ligger innenfor en flomsone eller et aktsomhetsområdet ved å følge prosedyre 1 som er beskrevet i kap. 4 i veileder nr. 3/2022. Flomsoner i din kommune finner du her og aktsomhetskartet finner du her.

Hvis du ikke kan utelukke flomfaren gjennom prosedyre 1, må flomfaren utredes.

Slik bestilles en utredning av flomfaren

I kap. 5 i veileder nr. 3/2022 er det beskrevet hva som bør inngå i en bestilling.

Hvilken kompetanse den som skal utføre en utredning av flomfaren må ha, er beskrevet i veilederens kap. 6.1. En utredning bør dokumenteres og kvalitetssikres i henhold til kap. 12, kap. 13  og vedlegg 4.