Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.11.2022 , sist oppdatert 26.01.2023

Høring av nasjonal skredfarekartlegging - Aurland, Bergen, Senja og Årdal

NVE har i 2022 fått skredfarekartlagt utvalde områder i Aurland, Bergen, Senja og Årdal kommunar. Rapport og faresoner blir lagt ut til høyring her. 

NVE ønsker tilbakemelding på feil og manglar i rapportar og kart. Tilbakemeldingane vil bli gjennomgått av konsulent som har utført kartlegginga og både tilbakemelding og konsulenten si vurdering vil inngå som vedlegg i den endelege rapporten som publiserast på NVE.no.

Rapport og faresoner er foreløpige og kan ikkje brukast i sakshandsaming. 

Døme på tilbakemeldingar:
Det fins sikringstiltak i området som ikkje er omtalt i rapport.
Det fins tidlegare skredfareutgreiingar som ikkje er omtalt i rapport.
Det er historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapport. 

Her finn du faresoner og rapport for dei fire kommunane:

Kommune Rapport Kart med faresoner Lenke til høyring
Aurland 202014034 Rapport-Aurland   Høyringsskjema - Aurland
Bergen 202014026 Rapport-Bergen   Høyringsskjema - Bergen
Senja 201701635 Rapport-Senja   Høyringsskjema - Senja
Årdal 202109809 Rapport-Årdal   Høyringsskjema - Årdal

Lenke til skjema for å gi tilbakemelding vil bli tilgjengelig i starten av januar. Frist for innsending av kommentarar er 31. januar.