Publisert 28.09.2023

Kvikkleirerapporter for Saltdal kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikke gjort oversiktskartlegging for kvikkleireskred i Saltdal kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2878 Botn

Vurdering 19.09.2023

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.