Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft. NVEs forslag til en nasjonal ramme skal leveres til OED 1. april 2019. Forslaget vil deretter bli sendt på høring.

Foto: NVE

Arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft foregår i flere steg. Dette kan du lese om ved å trykke på «Metode». Vi ønsker en åpen og etterprøvbar prosess, og vil publisere foreløpige resultater underveis. Trykk på « Del 1: Kunnskapsgrunnlag» for å finne temarapporter og på «Del 2: Kart over de mest egnede områdene» for å finne kart som er brukt som grunnlag for analysene. 

Hvis du lurer på hvem som involveres i prosessen, og hvordan dette skjer, kan du trykke på «Medvirkning». Kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner har fått mulighet til å komme med innspill om viktige lokale og regionale interesser, og disse kan du finne hvis du trykker på "Lokale og regionale innspill". Andre viktige rapporter og dokumenter publiseres under "Rapporter og dokumenter". Her finner du blant annet Statnetts rapport om nettkapasitet. Til høyre finner du statusoppdateringer. Når noe nytt blir publisert på nettsiden, vil dette bli varslet her.