Konsesjonssak - NVE

Raudfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.05.2012
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340.00 GWh
Søkt effekt
100.00 MW

Vindkraftverket er planlagt idriftsatt høsten 2020.

NVE har gitt konsesjon til Raudfjell Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 100 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Raudfjell vindkraftverk 11.05.2012, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 26.05.2015. Raudfjell vindkraftverk grenser til Kvitfjell vindkraftverk og vil benytte felles infrastruktur for adkomstvei og nettilknytning. Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk planlegges derfor bygget ut som ett prosjekt. 

Det er utarbeidet to MTA og detaljplaner for prosjektet, en for adkomstveien og en for planområdet. (MTA og detaljplan for den tidligere adkomstveien fra Buvika ble godkjent 31.05.2016) 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=