Konsesjonssak - NVE

Raudfjell vindkraftverk

Tiltakshaver
RAUDFJELL VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200402467;200701246;201505233
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.05.2012
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Tromsø
Søkt produksjon
340.00 GWh
Søkt effekt
100.00 MW

NVE meddelte den 11.05.2012 konsesjon til å bygge og drive Raudfjell vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget og oversendt Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. OED stadfestet NVEs vedtak den 26.05.2015. Raudfjell vindkraftverk grenser til Kvitfjell vindkraftverk og vil benytte felles infrastruktur for adkomstvei og nettilknytning. Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk planlegges derfor bygget ut som ett prosjekt. 

Det er utarbeidet to MTA og detaljplaner for prosjektet, en for adkomstveien og en for planområdet. (MTA og detaljplan for den tidligere adkomstveien fra Buvika ble godkjent 31.05.2016.) 

NVE fattet vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 19.04.2018, og vedtak om godkjenning av MTA- og detaljplan for endret adkomstvei for Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk 12.06.2018. Vedtakene ble påklaget. OED stadfestet NVEs vedtak 13.03.2020.