Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

Registreringsnummer
7893
Saksnummer
201606897
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda
Vassdragsområde
048.Z
Søkt produksjon
170,00 GWh

Stortinget vedtok i 2016 å åpne for konsesjonsbehandling av planer om kombinert utbygging av flomtunnel og vannkraftverk i nedre del av Opovassdraget. NVE har mottatt søknad fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) med planer om kombinert flomtunnel og kraftverk i Opo. Tiltaket er planlagt med inntak i Sandvinvatnet og utløp i Sørfjorden, og vil kombinere flomsikring med kraftproduksjon. 

SKL har i ettertid kommet med to tilleggsutredninger til sin søknad.

På oppdrag fra NVE har Multiconsult utarbeidet først et mulighetsstudie for Opovassdraget, siden en rapport om ett av de potensielle alternativene til flomsikring, flomluke i Sandvinvatnet.

Søknaden, fagrapporter og tilleggsutredninger kan lastes ned fra denne siden. Høringsuttalelser legges også ut etter at høringsfristen er ute.


Meldingen og uttalelser til meldingen er midlertidig fjernet fra siden av plasshensyn, men kan fås ved å kontakte saksbehandler.

Filenes nummerering har ingen betydning utover å sortere filene på siden, og kan bli endret på.