Opo og Sandvinvatnet - flomsikring og kraftverk

Registreringsnummer
7893
Saksnummer
201606897
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda
Vassdragsområde
048.Z
Søkt produksjon
170,00 GWh

Alle høringsuttalelser som var kommet inn innen høringsfristen 20. februar 2018 er lagt ut på denne siden. Uttalelsene vil bli sendt til søker for kommentar.

***

Stortinget vedtok i 2016 å åpne for konsesjonsbehandling av planer om kombinert utbygging av flomtunnel og vannkraftverk i nedre del av Opovassdraget. NVE har nå mottatt søknad fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) med planer om kombinert flomtunnel og kraftverk i Opo. Tiltaket er planlagt med inntak i Sandvinvatnet og utløp i Sørfjorden, og vil kombinere flomsikring med kraftproduksjon. 

Søknaden med konsekvensutredning blir behandlet etter § 6 i vassdragsreguleringsloven.

Søknaden og alle fagrapportene kan lastes ned fra denne siden.
Meldingen og uttaleler til meldingen er midlertidig fjernet fra siden av plasshensyn, men kan fås ved å kontakte saksbehandler.

Filenes nummerering har ingen betydning utover å sortere filene på siden, og kan bli endret på.