Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma

Registreringsnummer
7656
Saksnummer
201505046
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING
Fylke
Hedmark
Kommune
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset
Vassdragsområde
002.Z

Høringsfrist: 01.05.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som nå er ute til høring. Alle som har interesse av saken kan uttale seg. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette nye vilkår.

NVE har vedtatt å revidere vilkårene i konsesjonen gitt ved kgl.res. av 26.08.1966 for regulering av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet) mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen. Revisjonssaken blir behandlet etter reglene i vassdragsreguleringsloven.

Revisjonssaken er relatert til 002.Z Overføring av Glomma til Rena (Rendalsoverføringen) med RevID: 20 i NVE Rapport 49/2013