Konsesjonssak - NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Savalen, Fundin mv. og delvis overføring av Glomma

Registreringsnummer
7656
Saksnummer
201505046
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING
Fylke
Hedmark
Kommune
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset
Vassdragsområde
002.Z

NVE har vedtatt å revidere vilkårene i konsesjonen gitt ved kgl.res. av 26.08.1966 for regulering av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet) mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen. Revisjonssaken blir behandlet etter reglene i vassdragsreguleringsloven.

Revisjonssaken er relatert til 002.Z Overføring av Glomma til Rena (Rendalsoverføringen) med RevID: 20 i NVE Rapport 49/2013