Konsesjonssak - NVE

Vilkårsrevisjon Eidfjord Nord-reguleringen

Registreringsnummer
7575
Saksnummer
201500615
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Eidfjord, Ulvik
Vassdragsområde
050.Z

Høringsfrist: 01.07.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201500615" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Revisjon av Eidfjord Nord reguleringen

Eidfjord kommune, Ulvik kommune og FNF-Hordaland har bedt om at det åpnes revisjonssak for konsesjonsvilkårene for Eidfjord Nord reguleringen. 

 

NVE besluttet den 02.08.2017 at vilkårene for Eidfjord Nord reguleringen skal revideres

På bakgrunn av kravene fra Eidfjord kommune,Ulvik kommune, FNF-Hordaland  og føringer fra NVE har Statkraft Energi AS utarbeidet et revisjonsdokument som beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med.  

 

Revisjonssaken er relatert til 050.Z Eidfjordvassdraget med RevID: 401 i NVE Rapport 49/2013