Konsesjonssak - NVE

Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201913874
Status
Søknad
Dato
15.05.2020
Fylke
Viken
Kommune
Ullensaker, Eidsvoll

NVE har mottatt konsesjonssøknader fra Elvia AS for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Totalt vil kraftledningen være ca. 11-12 km lang avhengig av traséalternativ. Dagens 66 kV kraftledning mellom stasjonene rives. Elvia søker samtidig om å utvide Dal og Gjestad transformatorstasjoner.

Ifølge Elvia er de omsøkte nettanleggene nødvendige for å dekke strømbehovet i Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass.