Revisjon i Namsenvassdraget

Registreringsnummer
7243
Saksnummer
201304260
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonssak åpnet
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Raarvikhe - Røyrvik, Grong, Lierne
Vassdragsområde
139.Z

Høringsfrist: 01.03.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

 

NVE har i brev av 27.4.2018 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres:

 

  • Regulering av Tunnsjøen. Kgl. res. av 29.10.1942, stadfestet 24.01.1947

  • Regulering av Namsvatnet. Kgl. res av 25.06.1948

  • Overføring av avløpet fra Namsvatnet gjennom Vekteren til Limingen og videre til Tunnsjø, og til å regulere Vekteren og å foreta en ytterligere regulering av Limingen. Kgl. res. av 10.07.1959

  • Tilleggsregulering av Vekteren. Kgl. res. av 21.12.1962.

    På bakgrunn av krav fra Grong, Røyrvik og Lierne kommuner og føringer fra NVE, har Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

 

 

 

Revisjonssaken er relatert til 139.Z Øvre Namsen med RevID: 719 i NVE Rapport 49/2013