Konsesjonssak - NVE
Umbraco.NVE.Web.Models.LicensePageModel

Grytbogelva kraftverk

Registreringsnummer
6160
Saksnummer
201106571
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
20.10.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Nærøysund
Vassdragsområde
142.51Z
Søkt produksjon
33.50 GWh

 NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Nærøy kommune løyve til å bygge Grytbogen kraftverk.

NVE meiner at ei utbygging av Grytbogen kraftverk ville vere negativt for reindrifta i området, og kunne gjere det utfordrande for reindriftsnæringa i distriktet å fortsette slik dei driv i dag. Ved ei utbygging ville ein og ein miste eit stort naturområde som i dag har eit urørt preg. NVE meiner difor at ein kraftproduksjonen på 33,5 GWh med ikkje-regulerbar kraft, som var planlagd produksjon i Grytbogen kraftverk, gjev fleire negative verknader enn positive.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga av Grytbogen kraftverk.