Sira-Kvina -Revisjon av konsesjonsvilkår

Registreringsnummer
6021
Saksnummer
201001316
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Kvinesdal
Vassdragsområde
025.Z

NVE anbefaler at det innføres nye og mer miljøvennlige konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira-Kvinavassdraget

NVE har revidert konsesjonsvilkårene for Sira-Kvina reguleringene. NVE anbefaler flere tiltak som vil bedre miljøforholdene i Sira-vassdraget og i Kvina-vassdraget. NVE anbefaler at minstevannføringen i Kvina og i Sira økes og at det slippes minstevannføring i enkelte sidebekker til Sira. Sammen med andre tiltak som lokkeflommer, biotoptiltak, fjerning av krypsiv og sedimenter, vil miljøforholdene i begge vassdragene bedres. NVEs anbefaling bygger på resultatene fra et omfattende miljødesign-prosjekt.  

Revisjonen må ses i sammenheng med NVEs innstilling for en overføring av Knabeåna og Sollisåna til Homstølvatn, NVEs innstilling for Trælandsfoss kraftverk og tillatelsen for Rafoss kraftverk i Kvina.