Konsesjonssak - NVE

Messa kraftverk

Registreringsnummer
6003
Saksnummer
201000786
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland
Vassdragsområde
121.B41
Søkt produksjon
3.00 GWh

NVE har mottatt søknad fra Clemens Kraft AS datert 8.2.2017 om tillatelse til å bygge Messa kraftverk i Meldal kommune

Messa kraftverk er planlagt i elva Messa med inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 150. Om lag 1500 meter rørgate skal graves ned. Tiltaket vil berøre cirka 1760 meter elvestrekning i Messa. Kraftverket vil få en installert effekt på 0,93 MW og en årlig gjennomsnittlig produksjon på 3 GWh.

 

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Messa kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.