Konsesjonssak - NVE

Trongfoss Elvekraftverk

Registreringsnummer
5472
Saksnummer
200802378
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsskogan
Vassdragsområde
139.E40
Søkt produksjon
117.20 GWh

Tilrår ikkje løyve til Trongfoss kraftverk

NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gi NTE Energi AS løyve til å byggje Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. NVE legg i si vurdering avgjerande vekt på omsynet til bestanden av laksevarianten namsblank, landskapet og samla belastning.

Trongfoss. Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på 117 GWh. Det er samstundes søkt om å knyte kraftverket til Tunnsjødal trafo via ei 7 km lang 132 kV kraftleidning frå Trongfossen.

NVE legg hovudvekt på at spesielt inntaksdammen i Trongfoss vil påverke Namsblanken negativt. Namsblank er ein trua laksebestand av nasjonal og internasjonal betyding. NVE legg og vekt på at Trongfossen har stor landskapsverdi.