Konsesjonssak - NVE

Røfsdalselva småkraftverk

Registreringsnummer
5420
Saksnummer
200801536
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
14.12.2015
Tiltakshaver
RØFSDALSKRAFT AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Vanylven
Vassdragsområde
093.2C
Søkt produksjon
13.30 GWh

Vedtak om fornyet konsesjon til Røfsdalselva kraftverk i Vanylven kommune i Møre og Romsdal

Etter en helhetsvurdering av opprinnelig konsesjon og endringene i ny søknad med de nye hydrologiske beregningene mener NVE at fordelene ved fornyet utbygging av Røfsdalselva kraftverk gitt avbøtende tiltak, fortsatt er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser. NVE gir Myklebust sameige tillatelse etter vannressursloven til fornyet konsesjon av Røfsdalselva kraftverk. Tillatelse gis på nærmere fastsatte vilkår, der størrelse på maksimal slukeevne har vært et viktig vurderingstema. NVE har lagt til grunn at maksimal slukeevne i prosent av middelvannføringen kan videreføres i ny konsesjon. Søknad om endring av slukeevnen er avslått av hensyn til anadrom fisk.

Konsesjonen for Røfsdalselva kraftverk ble 29.08.2018 overført til Røfsdalskraft AS.