Revisjon av konsesjonsvilkår - Bleksvatn, Hinnøy

Registreringsnummer
5360
Saksnummer
200902513
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
20.09.2019
Tiltakshaver
ANDØY ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Andøy
Vassdragsområde
178.74Z

Ved kgl. res. 20.09.2019 ble det gitt reviderte konsesjonsvilkår for Bleksvatn reguleringsmagasin i Storelva ved Lorvik i Andøy kommune i Nordland fylke.

På bakgrunn av krav frå Andøy Jeger- og Fiskerforening har NVE/OED handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Bleksvatn reguleringsmagasin.

OED er einig med NVE i at det ikkje skal påleggjast minstevassføring i Storelva eller fiskepassasje forbi dammen ved Bleksvatn, da fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

 

 

Revisjonssaken er relatert til 178.74B Storelva på Hinnøy, Bleksvatn med RevID: 820 i NVE Rapport 49/2013