Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908956
Status
Høring
Dato
23.08.2019
Fylke
Akershus, Oslo
Kommune
Bærum, Oslo

Høringsfrist: 01.11.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Høring av konsesjonssøknad og invitasjon til folkemøte. 

NVE holder offentlige møter tirsdag 17. september på Bærum bibliotek kl. 1900 og torsdag 19. september på Persbråten videregående skole kl. 1900.

NVE holder offentlige møter om saken på Bærum bibliotek tirsdag 17. september kl. 19.00 og på Persbråten videregående skole torsdag 19. september kl.19.00. Møtet på Bærum bibliotek holdes i Foredragssalen, adresse Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua. Møtet på Persbråten videregående skole holdes i Aualaen, adresse Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo. I de offentlige møtene vil NVE orientere om behandlingen av konsesjonssøknaden, mens Statnett vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er fredag 1. november

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny cirka 12 km lang 420 kV forbindelse mellom Hamang – Bærum og Smestad transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner. 

Hva Statnett søker om og hvorfor

Forbindelsen Hamang-Smestad består av to delstrekninger. Hamang til Bærum transformatorstasjon og Bærum til Smestad transformatorstasjon. NVE har mottatt søknad fra Statnett SF for å bygge enten luftledning eller kabel i bakken, hvor luftledning prioriteres foran en kabelløsning. Den nye forbindelsen vil i hovedsak gjenbruke dagens trasé ved begge alternativene. Ved en kabelløsning vil kabelen hovedsakelig legges i grøft, men for en kortere strekning i tunnel på delstrekningen Bærum-Smestad. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges.

Søknadene er begrunnet med at strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Med fortsatt befolkningsvekst og økt elektrifisering må kapasiteten på dagens forbindelse økes. Tiltaket er ledd i Nettplan Stor-Oslo, med formål om å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i Oslo-regionen.