Konsesjonssak - NVE

Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908956
Status
Søknad
Dato
21.08.2019
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum

NVE har mottatt søknad fra Statnett SF om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny cirka 12 km lang 420 kV forbindelse mellom Hamang – Bærum og Smestad transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner. 

Informasjon etter høringen: 

NVE har mottatt ca. 250 høringsuttalelser til søknaden. Oslo kommune og Bærum kommune sine høringsuttalelser er tilgjengelig i boksen til høyre. En oversikt over alle uttalelser vi har fått inn finnes på eInnsyn: https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--970205039--8956--2019

NVE har i juli 2020 mottatt Statnetts kommentarer til høringsuttalelsene. Dokumentene er tilgjengelig i boksen til høyre. 


Hva Statnett søker om og hvorfor: 

Forbindelsen Hamang-Smestad består av to delstrekninger. Hamang til Bærum transformatorstasjon og Bærum til Smestad transformatorstasjon. NVE har mottatt søknad fra Statnett SF for å bygge enten luftledning eller kabel i bakken, hvor luftledning prioriteres foran en kabelløsning. Den nye forbindelsen vil i hovedsak gjenbruke dagens trasé ved begge alternativene. Ved en kabelløsning vil kabelen hovedsakelig legges i grøft, men for en kortere strekning i tunnel på delstrekningen Bærum-Smestad. Dagens luftledning vil bli fjernet samtidig som ny forbindelse bygges.

Søknadene er begrunnet med at strømforbruket i Oslo og Akershus har økt med over 30 prosent siden 1990. Med fortsatt befolkningsvekst og økt elektrifisering må kapasiteten på dagens forbindelse økes. Tiltaket er ledd i Nettplan Stor-Oslo, med formål om å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i Oslo-regionen.