Ny 66 kV Harpefoss-Ringebu

Tiltakshaver
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903065
Status
Høring
Dato
29.04.2019
Fylke
Oppland
Kommune
Sør-Fron, Ringebu

Høringsfrist: 21.06.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Saken er nå på høring, med frist for uttalelse 21.06.2019. NVE holder åpent informasjonsmøte torsdag 09.05.2019 klokken 19.00. Møtet finner sted i Sør-Fron kulturhus, Glasmestervegen 8, 2647 Sør-Fron. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden. Gudbrandsdal Energi Nett vil være til stede og orientere om de omsøkte traseene. Møtet er åpent for alle.

NVE har mottatt søknad fra Gudbrandsdal Energi Nett om å bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune, til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune.

I søknaden beskriver Gudbrandsdal Energi Nett to alternative hovedtraseer for kraftledningen. Traseene vil være mellom 19 og 20 km lange. Ledningen skal erstatte dagens 66 kV-ledning. Bakgrunnen for søknaden er at eksisterende ledning nærmer seg teknisk levetid, samt at ny ledning vil øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i nettet.

Gudbrandsdal Energi Nett søker om konsesjon etter energiloven. De søker også om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.