132 kV Elverum og Trysil

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842907
Status
Søknad
Dato
18.12.2018
Fylke
Hedmark
Kommune
Våler i Hedmark, Elverum, Trysil

Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt søknad fra Eidsiva Nett om spenningsoppgradering av nettet mellom Elverum og Trysil fra 66 kV til 132 kV. I tillegg må Løvbergsmoen, Lutufallet og Trysiltransformatorstasjoner bygges om for samme spenning.

Tiltaket vil innebære å rive eksisterende 66 kV ledning som går fra Herandsbygd transformatorstasjon til Lutufallet transformatorstasjon, ca. 64 km. Deretter skal den nye 132 kV kraftledningen bygges fra Løvbergsmoen transformatorstasjon i en ca.1 km lang ny trasé frem til Posttjennet. Fra Posttjennet til Lutufallet transformatorstasjon (ca. 56 km) vil den nye kraftledningen bygges i den gamle traseen til 66 kV ledningen. En slik løsning innebærer at det totalt må bygges ca. 1 km med ny kraftledning (Løvbergsmoen–Posttjennet) og at ca. 8 km med tidligere beslaglagt areal (Herandsbygd–Posttjennet) blir frigjort.

På det siste strekket fra Lutufallet, via Nybergsund og frem til Trysil transformatorstasjon, skal eksisterende 66 kV kraftledning oppgraderes til 132 kV, og det er kun behov for utskifting av noen master og traverser. Byggeforbuds- og skogryddebeltet vil øke til ca. 30 meter.  

I tillegg medfører tiltaket at Løvbergsmoen, Lutufallet og Trysil transformatorstasjoner må bygges om til 132 kV spenning. I Lutufallet transformatorstasjon er det også behov for et nytt koblingsanlegg, og Eidsiva Nett har skissert fire alternative plasseringer av anlegget.