Ny Åsen transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201841785
Status
Søknad
Dato
14.06.2019
Fylke
Hordaland
Kommune
Odda

NVE har mottatt tilleggssøknad fra Statnett om ny transformatorstasjon på Åsen i Odda kommune.

Statnett søkte i november 2018 om konsesjon for å bygge en ny 420 kV transformatorstasjon ved siden
av eksisterende Åsen transformatorstasjon, og om å rive dagens anlegg når det nye er satt i drift.

På bakgrunn av høringsinnspill til konsesjonssøknaden og møter med berørte parter, har Statnett nå søkt
om flere justeringer av tidligere omsøkte løsning.