Ny 132 kV kraftledning Dalen - Hjelmeland samt nye Hjelmeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746
Status
Høring
Dato
17.01.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Høringsfrist: 02.03.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE vil også arrangerer folkemøte om saken 4. februar kl. 19.00 på Hjelmeland samfunnshus. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Lyse Elnett vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet.

Alle som har meninger om saken kan avgi uttalelse innen 02. mars 2020.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Lyse Elnett for bygging og drift av en ny ca. 28 km lang 132 kV kraftledning fra Dalen til Hjelmeland, samt en ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Lyse Elnett begrunner tiltaket med behovet for å forsterke nettet i Hjelmeland-området. 


Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere de negative virkningene av tiltaket. For eksempel:

- Hva mener høringsinstansene om tiltaket?

- Er konsekvensene godt nok utredet?

- Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket