Konsesjonssak - NVE

Ny 132 kV kraftledning Dalen - Hjelmeland samt nye Hjelmeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746
Status
Søknad
Dato
23.12.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Lyse Elnett for bygging og drift av en ny ca. 28 km lang 132 kV kraftledning fra Dalen til Hjelmeland, samt en ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Lyse Elnett begrunner tiltaket med behovet for å forsterke nettet i Hjelmeland-området. 


Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere de negative virkningene av tiltaket. For eksempel:

- Hva mener høringsinstansene om tiltaket?

- Er konsekvensene godt nok utredet?

- Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket