Kiseåsen transformatorstasjon med 132 kV nettilknytning

Tiltakshaver
SKAGERAK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201833412
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.11.2018
Fylke
Telemark
Kommune
Skien, Notodden, Hjartdal

NVE har gitt Skagerak Nett tillatelse til å bygge og drive Kiseåsen transformatorstasjon med tilhørende nettilknytning.

NVE gir Skagerak Nett tillatelse for å bygge nye Kiseåsen transformatorstasjon med nettilknytning til eksisterende 132 kV-nett i traséalternativ 1, med tilknytning av forbruk opp til 50 MW. Anleggene ligger i Skien kommune

Begrunnelsen for vedtaket er at Skien kommune har regulert et areal på Gromstul ca. 10 km fra Skien sentrum til datasenterutvikling, og det er behov for strømforsyning til dette.

Stasjonen knyttes til dagens nett ved at ledningen Svelgfoss-Rød fra nord og Hjartdal-Rød fra sør sløyfes innom Kiseåsen transformatorstasjon. Videre knyttes Kiseåsen og Rød transformatorstasjoner sammen med tre nye 132 kV ledninger ved full utbygging av datasenteret. 

NVE gir også Skagerak Nett ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene.