Sollerud (Bestum) likeretterstasjon, Oslo

Tiltakshaver
SPORVEIEN OSLO AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201833352
Status
Konsesjon gitt
Dato
23.08.2018
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har gitt Sporveien Oslo AS tillatelse til å bygge og drive en ny likeretterstasjon for trikken på Sollerud i bydel Ullern.

Den nye likeretterstasjonen vil ligge på gnr. 10 og bnr. 1210 i enden av Jonas Dahls vei, mellom Vækerøveien og Lilleakerveien på Sollerud. Stasjonsbygget er planlagt med et areal på ca. 97 m2 og selve stasjonsarealet 121 m2. Det vil etableres parkeringsplass og en adkomstvei til stasjonen fra Jonas Dahls vei. Stasjonen skal erstatte eksisterende Furulunden likeretterstasjon, som vil bli revet når nye Sollerud likeretterstasjon er satt i drift.

Begrunnelsen for vedtaket er alder på dagens stasjon, hensyn til HMS, driftssikkerhet og fremtidig økt kollektivtilbud. Stasjonen ble under høringen og i konsesjonssøknaden kalt Bestum likeretterstasjon.

Sporveien AS får ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og retter etter oreigningslova.