Endringssøknad for 132 kV Ålfoten-Svelgen

Tiltakshaver
SFE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201707411
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.10.2018
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Flora, Bremanger

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve SFE Nett konsesjon til å byggje den tidligare konsesjonsgjevne kraftleidningen 132 kV Svelgen-Magnhildskaret med komposittmaster.

For meir informasjon, sjå notatet Løyve til komposittmaster.