132 kV Kjønnagard - Myrkdalen

Tiltakshaver
VOSS ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201605237
Status
Konsesjon gitt
Dato
28.06.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Voss

Voss Energi Nett får konsesjon til å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Kjønnagard og Myrkdalen i Voss kommune i Hordaland fylke.

NVE gir den 28.06.2018 Voss Energi Nett tillatelse til å bygge og drive en 11,5 km lang kraftledning dimensjonert for nominell spenning 132 kV mellom Kjønnagard transformatorstasjon og Myrkdalen koblingsstasjon. NVE mener kraftledningen er viktig for å legge til rette for en sikker og tilstrekkelig strømforsyning av Myrkdalen. Traseen følger et kombinasjonsalternativ mellom I og II ved Kjønnagard og 2B i Myrkdalen frem til koblingsstasjon. NVE har i konsesjonen satt vilkår til utformingen av ledningen og gjennomføringen av anleggsarbeidet for å redusere virkningene til et minimum.