Reinvestering på eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201600512
Status
Søknad
Dato
23.04.2018
Fylke
Nordland, Troms
Kommune
Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Skånland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søkand fra Statnett om bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal i Narvik kommune og Kanstadbotn i Lødingen kommune. Tiltaket berører for øvrig Evenes, Skånland og Tjeldsund kommuner.

Bakgrunnen for tiltaket er at den eksisterende ledningen på strekningen er gammel og hatt flere utfall grunnet havari. Statnett mener en ny ledning vil bedre forsyningssikkerheten til Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. Når den nye ledningen er satt i drift vil den eksisterende ledningen rives.