Sylling transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201603036;201708842
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.11.2017
Fylke
Buskerud
Kommune
Ringerike, Modum, Lier

NVE har mottatt tilleggssøknad fra Statnett for etablering av et massedeponi vest for eksisterende transformatorstasjon. Statnett har også søkt om ett års utsatt frist for idriftsettelse av det nye anlegget. 

NVE ga den 09.11.2017 gitt Statnett tillatelse til å oppgradere og utvide Sylling transformatorstasjon. Sylling transformatorstasjon er viktig for strømforsyningen i østlandsområdet, i tillegg til å være viktig for kraftutveksling mot Sverige. Stasjonen er gammel, og har behov for oppgradering. Der er behov for å bygge et nytt kontrollbygg, og NVE har gitt tillatelse til å bygge dette på østsiden av stasjonen. Tillatelsen omfatter også utskifting av elektriske anlegg, å anlegge og oppgradere veier, å anlegge riggområder og å legge om en ledning inn til stasjonen.