132 kV Ertsmyra-Finså

Tiltakshaver
Agder Energi Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201709788
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.03.2019
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Sirdal

NVE ga den  7. mars 2019 Agder Energi Nett konsesjon til en ny ca. 4,6 km lang 132 kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. 

NVE begrunner vedtaket om ny 132 kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon med behov for reinvestering og omstrukturering av ledningsnettet i området. Finså kraftverk er i dag tilknyttet nettet med en 66 kV ledning til Sira. Denne nærmer seg teknisk levetid. Kraftproduksjonen fra Finså kraftverk skal i stedet for føres til Ertsmyra transformatorstasjon. Produksjonstapet fra kraftverket vil reduseres grunnet en vesentlig kortere trasé og økt kapasitet i nettet.

NVE mener konsesjonsgitt løsning totalt sett vil være den beste med tanke på arealbruk, visuelle virkninger og den samlede belastningen i Tonstad.