Konsesjonssak - NVE

132 kV Ertsmyra-Finså

Tiltakshaver
Agder Energi Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201709788
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.03.2019
Fylke
Agder
Kommune
Sirdal

NVE ga den  7. mars 2019 Agder Energi Nett konsesjon til en ny ca. 4,6 km lang 132 kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. 

NVE begrunner vedtaket om ny 132 kV kabel fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon med behov for reinvestering og omstrukturering av ledningsnettet i området. Finså kraftverk er i dag tilknyttet nettet med en 66 kV ledning til Sira. Denne nærmer seg teknisk levetid. Kraftproduksjonen fra Finså kraftverk skal i stedet for føres til Ertsmyra transformatorstasjon. Produksjonstapet fra kraftverket vil reduseres grunnet en vesentlig kortere trasé og økt kapasitet i nettet.

NVE mener konsesjonsgitt løsning totalt sett vil være den beste med tanke på arealbruk, visuelle virkninger og den samlede belastningen i Tonstad.