Konsesjonssak - NVE

Fornebu, Lysaker og Lilleaker konsesjon av 2.2.2011

Tiltakshaver
OSLOFJORD VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200905539
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.02.2011
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum
Søkt produksjon
153.12 GWh
Søkt effekt
95.70 MW

NVE har gitt Fortum fjernvarme AS revidert fjernvarmekonsesjon for endring av installasjoner i Lysaker og Rolfsbukta energisentraler.