Konsesjonssak - NVE

Revisjon av vilkår Altevatn

Registreringsnummer
3187
Saksnummer
200701482
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
NVEs innstilling til OED (positiv)
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Bardu
Vassdragsområde
196.AZ

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

NVE har oversendt innstilling til OED med vår anbefaling om reviderte vilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget. NVE anbefaler at det innføres nye og moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av Altevatn og overføringer. Vilkårene gir myndighetene hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak, blant annet fiskebiologiske tiltak og erosjonstiltak. NVE anbefaler at det ikke innføres magasinrestriksjoner i Altevatn, men at det prioriteres tiltak som vil gi miljøforbedringer i Barduelva. Det anbefales slipp av minstevannføring fra Innsetdammen; 2 m3/s i perioden 1. mai - 30. september og 0,5 m3/s resten av året. I perioden 1. mai 30. oktober skal vannføringen i Barduelva målt rett nedstrøms samløpet med utløpet av Straumsmo kraftverk, være minimum 12 m3/s. Det anbefales videre at ved kjøringen av Straumsmo kraftverk skal alle lastreduksjoner skje gradvis over minimum 2 timer. I perioden 1. november 30. april skal Straumsmo kraftverk kjøres på en slik måte at man så langt som mulig hindrer isproblemer i Barduelva.

OED vil stå for den videre behandling av saken mot endelige nye vilkår.

 

Revisjonssaken er relatert til 196.Z Altevatn og Barduelva med RevID: 901 i NVE Rapport 49/2013