Samlekonsesjon for EB Nett AS

Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200700906
Status
Konsesjon gitt
Dato
08.12.2016
Fylke
Buskerud
Kommune
Drammen

NVE har meddelt EB Nett AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en ny 132 kV kraftledning fra Langum transformatorstasjon, via nye Grønland transformatorstasjon til Bragernes transormatorstasjon i Drammen kommune i Buskerud

NVE meddelte den 16.02.2009 EB Nett AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ny 132 kV kraftledning fra Langum via nye Grønland transformatorstasjon til Bragernes transformatorstasjon. NVE har også meddelt konsesjon for nye Grønland transformatorstasjon.

Sammen med den konsesjonsgitte 132 kV ledningen fra Bråtan til Bragernes vil en ny 132 kV ringforbindelse etter NVEs vurdering styrke forsyningssikkerheten i Drammensområdet.