Konsesjonssak - NVE

Reg. av Hemsilvassdraget i Buskerud m.v.

Registreringsnummer
90
Saksnummer
40552
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
25.01.1957
Tiltakshaver
Oslo Energi Produksjon AS
Fylke
Viken
Kommune
Ål
Vassdragsområde
012.CDZ