Konsesjonssak - NVE

Tofte-elven - Rehabilitering av dammene på Langvann, Røskestadvann og Engdammen

Registreringsnummer
8514
Saksnummer
202004255
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
STATKRAFT TOFTE AS
Fylke
Viken
Kommune
Asker
Vassdragsområde
010.2Z