Konsesjonssak - NVE

Korsvegen vannverk- uttak av grunnvann

Registreringsnummer
8477
Saksnummer
201904224
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Grunnvann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.2D

Søknad om uttak av grunnvann til Korsvegen vannverk i Melhus kommune i Trøndelag

NVE har mottatt søknad fra Korsvegen vannverk om tillatelse til uttak av grunnvann til Korsvegen vannverk. Vannuttaket er for drikkevannsformål.