Konsesjonssak - NVE

Planendring Gravdalen kraftverk

Registreringsnummer
8384
Saksnummer
200703928
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
ØSTFOLD ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Lærdal
Vassdragsområde
073.AC4

Høringsfrist: 05.07.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Planendringssøknad for Gravdalen kraftverk

Søker om endring i installert effekt fra 15,5 MW ril 9,1 MW. Endiring i plassering av kraftstasjon og utvidet byggefrist.