Konsesjonssak - NVE

Planendring Gravdalen kraftverk

Registreringsnummer
8384
Saksnummer
200703928
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
ØSTFOLD ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Lærdal
Vassdragsområde
073.AC4

Planendringssøknad for Gravdalen kraftverk